Distribucija eko binova

Eko-binovi i letci se distribuiraju:

●   Sa stalaka postavljenih u poslovnim prostorima sudionika projekta (recepcije, uredi,

trgovine, ugostiteljski objekti i sve druge vrste javnih poslovnih prostora). Eko-binovi koje

sudionik sam financira, imaju otisnutu njihovu promotivnu poruku.

●   S mobilnih stalaka postavljenih na plažama i drugim javnim prostorima na kojima se

okuplja veliki broj ljudi. Na njima se mogu nalaziti eko-binovi s tiskom koncesionara plaže,

ali i eko-binovi drugih sudionika u projektu (jedinice lokalne samouprave, tvrtki koje u

eko-binu vide dobro sredstvo promocije).

●   S mobilnih stalka s kojima promotori projekta obilaze gradske ulice, trgove,

šetnice uz plaže i druge prostore s puno ljudi. Čiji će se eko-binove poklanjati, ovisi o tome

tko financira nabavku mobilnog stalka, no i tu su otvorene sve opcije dogovora.


Tvrtkama koje požele nešto više, na raspolaganju su i posebne usluge:

●   Distribucija eko-binova i letaka na određenim lokacijama i u zadanom terminu

●   Kombinirana distribucija, stacionarna i mobilna

●   Promocija uz promotore - hostese, koje uz eko-bin nude i druge promotivne materijale po

želji tvrtke

●   Distribucija na posebnim mjestima (mostovi s naplatom, luke, željeznički i autobusni

terminali, aerodromi i sl.)

●   i drugi oblici eko-bin promocije prema željama sudionika.