Način sudjelovanja

U ovisnosti od vrste i opsega aktivnosti, u projektu možete sudjelovati kroz neku od slijedećih kategorija:


●   Partner - sudionik

Partnerom u projektu postajete u momentu nabavke bilo koje opreme koja se koristi u

provođenju projekta, neovisno da li su Vaši interesi potaknuti potrebama vlastite djelatnosti,

osjećajem društvene odgovornosti prema okolišu, potrebom za dobrom promocijom ili zbog bilo

kojeg drugog razloga.


●   Donator

Donatorima smatramo sve one pojedince i tvrtke koje nekoj od jedinica lokalne samouprave,

koncesionarima plaža ili bilo kojem drugom učesniku doniraju nešto od opreme koja se koristi u

projektu.


●   Prijatelj projekta

Svi oni koji drže do čistoće plaža i bilo kojeg drugog prirodnog okruženja, prijatelji su ovog

projekta. I na svakog takvog ovaj projekt itekako računa. Oni su sigurni korisnici i promotori

eko-bina i svojim primjerom neminovno utječu na svoje okruženje.


●   Medijski partneri

Informiranje o ciljevima projekta, njegovo promoviranje u javnosti, medijsko praćenje i

izvještavanje o rezultatima itekako je važno, pa su kao partneri dobrodošle i sve zainteresirane

tvrtke koje na bilo koji način mogu pomoći promociji projekta.


●   Operativni partner

Ovaj status imaju tvrtke ili pojedinci koji, u suradnji s nacionalnim voditeljem rade na razvoju

projekta u široj društvenoj zajednici (općini, gradu ili županiji). Operativni partneri vlastitim

ulaganjima u zaštitu plaža daju primjer svima u okruženju, informiraju javnost o važnosti

održavanja ekologije plaže i okoliša, potiču druge potencijalne sudionike na uključenje, te

provode sve oblike promotivnih aktivnosti u interesu zajednice i razvoja projekta.


●   Lokalni suradnik

Razvoj projekta u svakoj sredini podrazumijeva izgradnju razgranate mreže sudionika i

distributivnih mjesta (eko-bin punktova). Za animiranje lokalne sredine zaduženi

su pojedinci ili tvrtke koje imaju status lokalnih suradnika.


Koji god vas oblik suradnje interesira, javite se slanjem poruke ili telefonskim pozivom.