Jedna od osnovnih zadaća hrvatskog turizma je stvaranje bolje prepoznatljivosti naše zemlje kao ekološki osviještene i privlačne turističke destinacije. U tom procesu tri su važne pretpostavke:

●   potreba za očuvanjem prirodnog okruženja i unapređivanjem ekoloških vrijednosti svake sredine

●   postojanje osmišljene aktivnosti kojom možemo utjecati na razvoj ekološke svijesti i ponašanje, te

●   interes i spremnost na zajedničku aktivnost lokalne samouprave i gospodarstva, šire društvene i gospodarske zajednice i svih onih

koji mogu doprinijeti ostvarenju zajedničkog cilja.

Postojanje potrebe nije upitno.
Projektom "Eko-bin i zaštita plaža od onečišćenja sitnim otpadom", koji na jedan novi, inovativan način pristupa razvoju ekoloških navika korisnika plaža i plažama kao mjestu promocije svih vrednota hrvatskog turizma i gospodarstva, ostvarena je druga pretpostavka.
Za ostvarenje treće, pozivamo vas da nam se u tome pridružite!

Tko su sudionici u projektu

Sudionicima u projektu smatraju se svi subjekti i pojedinci koji na bilo koji način doprinose ostvarenju njegovih ciljeva. ...VIŠE

Način sudjelovanja

Uključite se u projekt Eko-bin! Postanite jedan od sudionika i dajte svoj doprinos zaštiti plaža i okoliša. ...VIŠE

Organizacija projekta

Najbolji učinak u realizaciji projekata u svakom okruženju postiže se zajedničkom i koordiniranom akcijom većeg broja zainteresiranih subjekata. ...VIŠE