Pravila igre

IZVODI IZ PRAVILA NAGRADNE IGRE "EKO-BIN"

Ciljevi nagradne igre PROMIX u suradnji sa sudionicima u projektu "Eko-bin" priređivati će nagradnu igru pod nazivom "EKO-BIN", a u cilju promicanja projekta, promocije turističkih sadržaja kontinentalne i priobalne Hrvatske, te promocije drugih sadržaja u ovisnosti o interesima priređivača i sponzorima igre.

Trajanje nagradne igre i nagradni fond Nagradna igra će se priređivati tijekom svake turističke sezone, a trajati će od 15.5. do 1.10 svake tekuće godine.

Nagradni fond objavljivati će se za svaku tekuću godinu posebno, prije početka nagradne igre i to na web stranici projekta: www.eko-bin.com , te u jednom od dnevnih listova.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Sudionici U nagradnoj igri moći će sudjelovati sve domaće ili strane osoba - korisnici eko-bina - koje za vrijeme trajanja igre na web stranici www.eko-bin.com ispune i pošalju "on-line" prijavu u koju upisuje: 1. Osobne podatke: ime i prezime, starost, adresu stanovanja, e-mail adresu i telefonski broj 2. Nagradni kod koji je otisnut na eko-binu i naziv mjesta na kojem je korisnik dobio eko-bin 3. Osobni komentar o projektu "eko-bin" (nije obavezan)

Prihvaćanje prijave za nagradnu igru biti će vezano isključivo za nagradni kod, a koji je na svakom eko-binu drugačiji. U prihvaćene prijave ulaze prijaveMeđu sudionike nagradne igre zaprimiti će se prijava koja se prvi put zaprima , te će je biti moguće poslati samo jednom:

U nagradnoj igri neće moći sudjelovati osobe koje nisu napunile 18 godina, zaposlenici priređivača nagradne igre i članovi njihove obitelji, kao i zaposlenici svih drugih tvrtki koje organizacijski sudjeluju u realizaciji projekta "Eko-bin".

Nagradna igra moći će se prekinuti samo u slučaju više sile ili drugih nepredviđenih objektivnih razloga. Sudionici će o tome biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Izvlačenje nagrada Izvlačenje nagrada održavati će se uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane komisije, a termin izvlačenja biti će svake godine obznanjen na gore navedenoj web stranici i u dnevnom tisku.

Rezultati izvlačenja biti će objavljivani u roku od 7 dana od dana izvlačenja na web stranici projekta, a dobitnici nagrada biti će osobno obaviješteni telefonom ili e-mailom o dobivenim nagradama, kao i o načinu i roku za preuzimanje ili iskorištenje nagrada.

Ostale odredbe Pravila nagradne igre biti će prije pokretanja igre objavljena u skladu sa svim odredbama Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 87/09), sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).