Tko su sudionici u projektu?

Sudionicima u projektu smatraju se svi subjekti i pojedinci koji na bilo koji način doprinose ostvarenju njegovih ciljeva. S jedne strane, to su turisti i stanovnici, koji korištenjem eko-bina iskazuju svoj stav i provode projekt u sredini u kojoj privremeno borave ili žive. Oni su sudionici bez kojih projekt nema svrhu. S druge su strane sudionici koji financiraju projekt i koje, s obzirom na njihove utjecaje i interese, možemo grupirati u tri osnovne grupe, kako je prikazano tablicom u nastavku.