Zašto Eko-bin

Projekt Eko-bin nudi vrlo jednostavno, funkcionalno i sustavno postavljeno rješenje problema sitnog otpada.

Financiranjem i poklanjanjem eko-binova, educiranjem i poticanjem njihova korištenja, Hrvatska ima mogućnost stvoriti učinkovit i troškovno prihvatljiv nacionalni sustav zaštite plaža i okoliša od onečišćenja sitnim otpadom. Cilj takvog sustava je omogućiti postupno smanjivanje i u konačnici zaustavljanje onečišćenja plaža i okoliša.

Upotrebom eko-bina štitimo kupače, posebno djecu, od mogućih ozljeda ili neugodnosti uzrokovanih sitnim otpadnim predmetima, a njime djelujemo i preventivno u svim područjima riskantnim za pojavu požara.

Ulaganjem u projekt "Eko-bin" ostvarujemo direktan utjecaj na:

●   promjene u navikama turista i stanovništva, na razinu njihove ekološke svijesti i na kontinuirano

održavanje čistoće plaža i okoliša

●   trajnu ekološku edukaciju i prevenciju, te na širenje ideje o nužnosti ekološkog odnosa prema plaži i

njenom održivom razvoju

●   razvoj novog oblika marketinške komunikacije s turistima i domaćim stanovništvom

●   bolju turističku prepoznatljivost